95 website, group và fanpage Facebook tổng hợp Phòng Trọ cho thuê tại Đà Nẵng

Tìm phòng trọ là một việc khó khăn và tốn nhiều thời gian của mọi người nhất là các bạn sinh viên hay những bạn ngoại tỉnh đến Đà Nẵng lập nghiệp. Sự khó khăn đó không phải vì thiếu phòng mà vì cần phải tìm phòng phù hợp với khả năng chi trả, với nhu cầu riêng biệt của từng người. Hiểu được những khó khăn đó, bằng khả năng tổng hợp thông tin hiệu quả nên Trung Tâm Đào Tạo Marketing Online Brandee tổng hợp danh sách các website và các group, fanpage trên Facebook có thổng hợp thông tin đầy đủ về nhà trọ hay phòng trọ tại Đà Nẵng để phục vụ các bạn tìm kiếm.

tổng hợp Phòng Trọ cho thuê tại Đà Nẵng

Phòng trọ ở Đà Nẵng trên các website
Phòng trọ ở Đà Nẵng trên Facebook

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close