Làm cách nào để xóa, thêm hoặc thay đổi phương thức thanh toán cho quảng cáo?

Nếu bạn dùng chung phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo với những người khác, hãy nhớ kiểm tra với họ nếu bạn không nhận ra các khoản phí trên hóa đơn của mình. Thường gặp trong trường hợp này là người khác đã chạy các quảng cáo riêng biệt sử dụng phương thức thanh toán hoặc tài khoản quảng cáo của bạn.

Bạn có tùy chọn để lựa chọn loại phương thức thanh toán khi chạy quảng cáo trên Facebook. Bạn luôn có thể xem, thêm, thay đổi hoặc xóa phương thức thanh toán từ Trình quản lý quảng cáo của mình.

Xóa

Cách xóa phương thức thanh toán:

 1. Nhấp vào
 2. Chọn Phương thức lập hóa đơn & thanh toán rồi nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa phương thức thanh toán.
 4. Tìm phương thức thanh toán bạn muốn xóa. Nếu bạn chỉ có một phương thức thanh toán được liệt kê trên tài khoản, bạn sẽ không thể xóa phương thức đó trừ khi vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo của mình.
 5. Nhấp vào Xóa ở bên phải.

Lưu ý rằng nếu trước đây bạn đã thêm thẻ tín dụng vào tài khoản Facebook (ví dụ: để mua trò chơi hoặc ứng dụng), bạn sẽ nhìn thấy thẻ tín dụng đó được liệt kê như là một trong các phương thức thanh toán của mình. Bạn có thể xóa đi nếu không muốn phương thức thanh toán đó có trong tài khoản của mình nữa.

Thêm

Cách thêm phương thức thanh toán:

 1. Nhấp vào
 2. Chọn Phương thức lập hóa đơn & thanh toán rồi nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn phương thức bạn muốn thêm, điền thông tin của bạn rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nếu bạn gặp sự cố khi thêm phương thức thanh toán, hãy đảm bảo rằng phương thức thanh toán bạn đang cố gắng sử dụng được hỗ trợ. Tìm hiểu thêm về tùy chọn thanh toán cho quảng cáo.

Đồng thời, tìm hiểu việc cần làm nếu bạn có thể thêm thẻ tín dụng nhưng thanh toán của bạn vẫn không thành công.

Thay đổi

Cách thay đổi phương thức thanh toán chính của bạn:

 1. Nhấp vào
 2. Chọn Phương thức lập hóa đơn & thanh toán.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa phương thức thanh toán. Nếu gần đây bạn mới thêm phương thức thanh toán mới, phương thức này cần được xác minh trước khi bạn có thể đặt làm phương thức thanh toán chính.
 4. Tìm phương thức thanh toán của bạn rồi nhấp vào Đặt làm phương thức chính.

VIDEO HƯỚNG DẪN


 

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/132073386867900
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing 😊.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close