Làm cách nào để xóa sản phẩm khỏi phần cửa hàng trên Trang của tôi?

Phần cửa hàng trên Trang là một tính năng mới đang được thử nghiệm. Tính năng này có thể không khả dụng với bạn tại thời điểm này.

Bạn có thể xóa từng sản phẩm một hoặc xóa hàng loạt.

Cách xóa một sản phẩm:

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa trên danh mục sản phẩm
 2. Nhấp vào Xóa sản phẩm
 3. Từ cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Xóa sản phẩm

Cách xóa hàng loạt sản phẩm:

Bạn có Trang tại Hoa Kỳ không?

Cách xóa hàng loạt sản phẩm khỏi Trang:

 1. Trên Trang, nhấp vào phần Cửa hàng
 2. Nhấp vào menu thả xuống và chọn Quản lý cửa hàng
 3. Bên dưới Cửa hàng trong menu bên trái, nhấp vào Sản phẩm
 4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh sản phẩm mà bạn muốn xóa, nhấp vào Hành động và chọn Xóa sản phẩm từ menu thả xuống
 5. Nhấp vào Xóa sản phẩm
Bạn có Trang ngoài Hoa Kỳ không?

Cách xóa hàng loạt sản phẩm khỏi Trang:

 1. Trên Trang, nhấp vào Công cụ đăng
 2. Nhấp vào Cửa hàng từ menu bên trái, sau đó nhấp vào Sản phẩm
 3. Chọn hộp bên cạnh các sản phẩm mà bạn muốn xóa
 4. Nhấp vào menu thả xuống Hành động rồi nhấp vào Xóa sản phẩm
 5. Nhấp vào Xóa sản phẩm

Lưu ý: Bạn cũng có thể xóa một sản phẩm với các bước bên trên bằng cách chỉ chọn hộp bên cạnh sản phẩm mà bạn muốn xóa.

Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp cho cửa hàng mà mình đã thiếp lập với Shopify, hãy nhấp vào đây. Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp cho cửa hàng mà mình đã thiếp lập với Bigcommerce, hãy nhấp vào đây.

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/535915456561822
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing 😊.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close