Làm cách nào để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp của tôi?

Lưu ý: Trình quản lý doanh nghiệp của bạn có thể lưu trữ tối đa 5 tài khoản quảng cáo. Hiện không có tùy chọn yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo.

Nếu bạn muốn quản lý tài khoản quảng cáo, có 3 cách để thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp.

Cách thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp:

 1. Mở Cài đặt Trình quản lý doanh nghiệp. Chọn Trình quản lý doanh nghiệp mà bạn muốn làm việc.
 2. Trong tab Người và tài sản, nhấp vào Tài khoản quảng cáo.
 3. Ở bên phải trang, nhấp vào Thêm tài khoản quảng cáo mới.
 4. Chọn một trong 3 tùy chọn: Xác nhận tài khoản quảng cáo, Yêu cầu quyền truy cập vào một tài khoản quảng cáo hoặc Tạo tài khoản quảng cáo mới. Xem bên dưới để biết thêm thông tin.
 5. Nếu bạn chọn yêu cầu quyền truy cập hoặc xác nhận tài khoản quảng cáo, hãy nhập ID tài khoản quảng cáo. Tìm hiểu vị trí tìm ID tài khoản.

Lưu ý: Việc hủy kích hoạt tài khoản quảng cáo sẽ không xóa tài khoản quảng cáo khỏi doanh nghiệp của bạn. Tài khoản quảng cáo đã hủy kích hoạt vẫn được tính vào giới hạn tài khoản quảng cáo của bạn.

 

Thông tin thêm về 3 tùy chọn:

 • Xác nhận tài khoản quảng cáo: Xác nhận tài khoản quảng cáo sẽ chuyển vĩnh viễn tài khoản sang Trình quản lý doanh nghiệp. Bạn phải vừa là chủ sở hữu của tài khoản quảng cáo vừa là quản trị viên trong Trình quản lý doanh nghiệp để xác nhận tài khoản quảng cáo. Xin lưu ý sau khi xác nhận tài khoản quảng cáo và tài khoản được di chuyển vào Trình quản lý doanh nghiệp, bạn không thể hoàn tác hành động này. Bạn phải hoàn tất mọi công việc quản lý tài khoản quảng cáo của mình trong trang cá nhân của Trình quản lý doanh nghiệp. Bạn không thể xác nhận tài khoản quảng cáo được sở hữu bởi Trình quản lý doanh nghiệp khác. Nếu bạn vẫn muốn làm việc trên tài khoản quảng cáo thuộc sở hữu của một doanh nghiệp khác, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản đó.
 • Yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo: Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý doanh nghiệp, quản trị viên của Trình quản lý doanh nghiệp đó có thể cấp cho bạn quyền làm việc trên tài khoản đó.
 • Tạo tài khoản quảng cáo mới: Nếu bạn tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý doanh nghiệp, tài khoản này sẽ vĩnh viễn thuộc về Trình quản lý doanh nghiệp đó. Sau khi được tạo trong Trình quản lý doanh nghiệp, tài khoản quảng cáo không thể chuyển nhượng được cho chủ sở hữu là cá nhân không sở hữu Trình quản lý doanh nghiệp.

 

Nếu bạn không thể thêm tài khoản quảng cáo vào Trình quản lý doanh nghiệp:

 1. Tài khoản quảng cáo bạn đang cố thêm đã được một doanh nghiệp khác xác nhận sở hữu. Một tài khoản chỉ có thể do một Trình quản lý doanh nghiệp sở hữu. Thay vào đó, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo.
 2. Bạn đã thêm tài khoản quảng cáo cá nhân vào Trình quản lý doanh nghiệp.
  • Bạn chỉ có thể xác nhận sở hữu một tài khoản quảng cáo từ tài khoản Facebook cá nhân trong Trình quản lý doanh nghiệp.
  • Thay vào đó, bạn có thể tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý doanh nghiệp hoặc có thể yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo khác.
 3. Bạn đã đạt đến giới hạn 5 tài khoản quảng cáo đối với thêm tài khoản quảng cáo mới vào doanh nghiệp. Hiện không có sẵn tùy chọn yêu cầu thêm tài khoản quảng cáo. Giới hạn tài khoản quảng cáo tăng dựa trên chi tiêu quảng cáo của bạn.
Bạn không tìm thấy thứ mình cần? Khám phá thêm trợ giúp khắc phục sự cố cho Trình quản lý doanh nghiệp.

 

Content retrieved from:
https://vi-vn.facebook.com/business/help/1421678934721028
.

Siêng Văn

Đi đâu làm gì không quan trọng, đi với ai và làm cùng ai mới là điều quan trọng! Kết bạn với Siêng trên Facebook để cùng giao lưu Marketing 😊.

One Comment

 1. Mình muốn thêm tài khoản quảng cáo vào trình quản lý doanh nghiệp nhưng nó bảo không thêm được vì tài khoản đó đã ở trong trình qly doanh nghiệp khác rồi, vậy giờ phải làm sao để thêm được vì công ty không muốn nhiều người biết thông tin tài khoản ngân hàng để chạy quảng cáo. Mong ad chỉ cách giúp mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close