VAT

VAT là viết tắt của thuế giá trị gia tăng.

Hầu hết các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu đều được yêu cầu đăng ký thuế giá trị gia tăng (VAT) và số đăng ký VAT cung cấp số nhận dạng duy nhất cho việc thu và chuyển tiền VAT đến cơ quan thuế thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close