Tính liên quan

Đo lường mức độ hữu ích của kết quả tìm kiếm mà người dùng tìm được. Nhiều công cụ tìm kiếm cũng thiên về kết quả tìm kiếm tự nhiên hơn là các kết quả trả tiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close