Tài khoản Google

Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu chung trên Google để truy cập vào các sản phẩm khác nhau, kể cả AdWords.

 • Tài khoản Google của bạn cũng chứa thông tin áp dụng trên các sản phẩm, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn và một số cài đặt bảo mật.
 • Nếu bạn đã tạo tài khoản AdWords hoặc đã đăng nhập để truy cập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google thì khi đó bạn đã tạo Tài khoản Google.
 • Tài khoản Google có thể được liên kết với tối đa 5 tài khoản AdWords, bao gồm cả tài khoản người quản lý.
 • Bạn có thể xem và thay đổi thông tin trong Tài khoản Google bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập tại google.com/accounts
 • 2 Comments

  1. Toi se tong hop tat ca cac trang mang va mo mot trang mang lon nhat the gioi tai Viet Nam.
   De xem bon phan dong con noi Nguoi Viet Bat Tai khong?

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Close