Status

Có thể bật hoặc tắt trạng thái của chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo. Lưu ý rằng nếu chiến dịch Tắt, bạn cần phải Bật chiến dịch trước khi nhóm quảng cáo và quảng cáo của bạn có thể chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close