Reach

Số người nhìn thấy quảng cáo tối thiểu một lần. Số người tiếp cận khác với số lần hiển thị, có thể bao gồm nhiều lượt xem quảng cáo bởi cùng một người.
Cách sử dụng

Số người tiếp cận cung cấp cho bạn thước đo về số người được hiển thị thông điệp của bạn trong chiến dịch quảng cáo. Mọi người không phải lúc nào cũng nhấp vào quảng cáo, nhưng họ có nhiều khả năng tương tác với doanh nghiệp hơn khi nhìn thấy thông điệp của bạn.

Số người tiếp cận có thể chịu ảnh hưởng từ giá thầu, ngân sách và tùy chọn nhắm mục tiêu đối tượng.

Cách tính số liệu

Số liệu này được tính bằng dữ liệu lấy mẫu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close