Rate

1. (định nghĩa quảng cáo) Chi phí của một đơn vị của không gian hoặc thời gian trong một phương tiện truyền thông quảng cáo.
2. (định nghĩa phân phối vật lý) Phí thường được tính bằng đồng đô la cho việc thực hiện một số dịch vụ vận chuyển hoặc phân phối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close