Quảng cáo Google Adwords

Mạng quảng cáo và đấu giá liên kết của Google. Hầu hết các quảng cáo của Google đều được nhắm mục tiêu theo từ khoá và được bán trên cơ sở giá mỗi nhấp chuột trong cuộc đấu giá có yếu tố tỷ lệ nhấp chuột quảng cáo cũng như giá thầu tối đa. Google đang tìm cách mở rộng mạng quảng cáo của họ để bao gồm quảng cáo video, nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, quảng cáo liên kết, quảng cáo radio và quảng cáo in truyền thống.

Close