Kết quả

Số lần quảng cáo đạt được kết quả, dựa trên mục tiêu bạn đã chọn.
Cách sử dụng

Số liệu kết quả cho biết hiệu quả của chiến dịch quảng cáo, dựa trên mục tiêu kinh doanh bạn đã chọn. Bạn có thể sử dụng số liệu này để so sánh hiệu quả giữa các chiến dịch khác nhau và xác định lĩnh vực có cơ hội nhận được kết quả tốt hơn.

Số liệu này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như giá thầu khi đấu giá, đối tượng mục tiêu, loại tối ưu hóa, thông điệp và nội dung quảng cáo cũng như lịch chạy.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số kết quả bạn nhận được dựa trên mục tiêu bạn đã chọn trong chiến dịch. Ví dụ: Nếu bạn đã chọn số lượt thích Trang làm mục tiêu của chiến dịch, số liệu kết quả sẽ cho biết số lượt thích Trang đã diễn ra và được ghi nhận cho quảng cáo của bạn.

Đối với kết quả là hành động và sử dụng tính năng ghi nhận, số liệu kết quả sử dụng khoảng thời gian ghi nhận cố định là 1 ngày sau khi xem, 28 ngày sau khi nhấp. Thông tin bạn được lập hóa đơn khác với thông tin bạn nhìn thấy trong cột kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close