Kết quả tìm kiếm tự nhiên

Hầu hết các công cụ tìm kiếmkết quả bao gồm trả phí và miễn phí. Những kết quả tìm kiếm miễn phí gọi là kết quả tìm kiếm tự nhiên. Nó được tổ chức bởi tính liên quan, được quyết định phần lớn bởi dữ liệu liên kết, nội dung trang, dữ liệu sử dung và lịch sử miền, độ tin cậy của dữ liệu liên quan. Hầu hết kích chuột vào kết quả tìm kiếm là vào kết quả tự nhiên ( khoảng 60-80%)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close