Image

Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm, tổ chức, thương hiệu, doanh nghiệp hoặc người có thể hoặc không thể tương thích với “”thực thể”” hoặc “”thực tế””. Đối với các mục đích marketing “”hình ảnh của cái gì”” có thể quan trọng hơn “”những gì thực sự là.””

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close