HTTPS

Viết tắt của “”Hypertext Transfer Protocol Secure””.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close