Gốc từ

Sử dụng một gốc của từ để giúp thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm liên quan. Vì dụ: Tìm kiếm “học bơi” có thể trả kết qua chứa từ “bơi”. Điều này thường nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm do tính đa dạng của từ được sử dụng và ứng dụng của chúng bằng tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close