Game

Kỹ thuật xúc tiến bán hàng tiêu dùng bao gồm việc thu thập, so khớp hoặc sử dụng kỹ năng để hoàn thành dự án hoặc hoạt động với mục tiêu thưởng cho người chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close