Được chấp thuận

Trạng thái được đặt cho quảng cáo đáp ứng các chính sách quảng cáo của chúng tôi. Quảng cáo được chấp thuận sẵn sàng để được hiển thị.

  • Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo đó tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi, đồng thời quảng cáo an toàn và thích hợp cho người dùng.
  • Quảng cáo được đánh dấu là “Được chấp thuận” đã được xem xét và dường như tuân thủ chính sách của chúng tôi.
  • Tìm trạng thái phê duyệt của quảng cáo bằng cách xem cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo của trang Chiến dịch.
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Close