Display URL

URL trang web thực sự thấy trong quảng cáo văn bản PPC. URL hiển thị thường xuất hiện dưới dạng dòng cuối cùng trong quảng cáo; Nó có thể là một đường dẫn đơn giản cho URL thực tế dài hơn mà không được hiển thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close