Deal

Một sự kêu gọi như giảm giá, chào hàng miễn phí hoặc các phiếu mua hàng đặc biệt khác được thực hiện bởi người bán cho thành viên kênh hoặc người tiêu dùng cuối cùng, thông thường trong một khoảng thời gian giới hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close