CTR

Phần trăm thời gian mọi người xem quảng cáo và thực hiện hành động nhấp (tất cả).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close