Copywriter

Một người có khả năng ngôn ngữ tốt có khả năng sáng tạo ý tưởng quảng cáo và có kỹ năng viết văn bản quảng cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close