Chuyển đổi

Nhiều hình thức quảng cáo trực tuyến rất dễ theo dõi. Một chuyển đổi đạt được khi một mục tiêu mong muốn được hoàn thành. Hầu hết quảng cáo ngoại tuyến thường khó theo dõi nhiều hơn so với quảng cáo trực tuyến. Một số nhà marketing sử dụng số điện thoại hoặc mã số phiếu mua hàng tuỳ chỉnh để kết nối hoạt động ngoại tuyến với marketing trực tuyến.

Close