Chrome

Trước tiên được biết đến với cái tên web browser của Google, cũng có một hệ điều hành cùng tên. Google đảm bảo rằng Internet Explorer của Microsoft bị phạt ở châu Âu và sau đó đưa Chrome vào cập nhật bảo mật Adobe Flash để cài đặt phần mềm Chrome trên hàng trăm triệu máy tính.

Close