Cập nhật

Công cu tìm kiếm thường cập nhật thuật toán và dữ liệu để giúp kết quả tìm kiếm luôn mới và khiến những thuật toán liên quan của họ khó để cập nhật. Hầu hết các công cụ tìm kiếm liên tục cập nhật thuật toán liên quan và chỉ mục tìm kiếm

3 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close