Bot

Viết tắt của robot (còn gọi là nhện). Nó đề cập đến các chương trình phần mềm quét web. Bots có nhiều mục đích từ lập chỉ mục trang web cho các công cụ tìm kiếm thành thu thập địa chỉ e-mail cho người gửi thư rác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close