Blogger

Blogger là một nền tảng blog miễn phí do sở hữu bởi Google.
Nó cho phép bạn xuất bản các trang web trên một tên miền phụ ngoài Blogspot.com, hoặc đến nội dung FTP với tên miền của bạn. Nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu hoặc kiếm tiền trực tuyến một cách nghiêm túc, bạn nên xuất bản nội dung của mình vào miền của riêng bạn. Blogger có lẽ là công cụ phần mềm viết blog dễ sử dụng nhất, nhưng nó thiếu một số tính năng hiện diện trong các nền tảng blog khác.

Close