blog

Một hình thức lai của truyền thông Internet kết hợp một cột, nhật ký và thư mục. Thuật ngữ, viết tắt của “”Web log”” là một bộ sưu tập các bài báo ngắn về nhiều chủ đề khác nhau có liên kết đến các tài nguyên khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close