Bị từ chối

Quảng cáo bị từ chối không thể chạy do quảng cáo đó vi phạm chính sách quảng cáo của chúng tôi. Nhưng nếu bạn có thể khắc phục vấn đề, quảng cáo của bạn có thể chạy.

Tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối bằng cách xem cột “Trạng thái”.Bất cứ khi nào bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo, Google đều xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi, đồng thời an toàn và thích hợp cho người dùng.

Lưu ý:

  • Trong trải nghiệm AdWords cũ, bạn có thể xem trạng thái quảng cáo trên tab Quảng cáo của tài khoản. Di chuột qua ô lời thoại màu trắng Bong bóng từ chối quảng cáo cạnh “Bị từ chối” và nhấp vào lý do từ chối để tìm hiểu thêm về chính sách.
  • Trong trải nghiệm AdWords mới, bạn có thể xem trạng thái quảng cáo bằng cách nhấn vào Quảng cáo và tiện ích trong menu trang bên trái. Di chuột qua lý do từ chối để tìm hiểu thêm về chính sách.

Xác định trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng

Disapproved ad

Để quảng cáo của bạn chạy, hãy chỉnh sửa quảng cáo (và trang web, nếu cần) để quảng cáo tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Khi bạn chỉnh sửa và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được gửi cho chúng tôi để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết quảng cáo trong 1 ngày làm việc, tuy nhiên một số xem xét có thể cần nhiều thời gian hơn. Để được trợ giúp, hãy xem cách khắc phục quảng cáo bị từ chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close