audience

Số lượng và / hoặc đặc điểm của người hoặc hộ gia đình tiếp xúc với một loại phương tiện quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close