Address

“Nhận diện trực tuyến cho cho một máy tính hoặc một web. Thường là địa chỉ URL cho trang web và ký hiệu @ cho email.
Nghĩa là, máy tính của bạn tìm thấy vị trí trên đường cao tốc thông tin ..”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close