Hướng dẫn: Khắc phục sự cố hiệu quả quảng cáo

Nếu bạn không đạt được kết quả mong muốn từ quảng cáo, hướng dẫn này có thể giúp bạn tìm ra:

 • Nguyên nhân gây ra điều đó
 • Điều bạn có thể làm về vấn đề đó

Mặc dù bài viết này không thể cho bạn biết chính xác điều gì gây ra vấn đề về hiệu quả quảng cáo, nhưng bài viết có thể giải thích các khả năng, đưa bạn đến với các công cụ có thể giúp thu hẹp các khả năng đó và khuyến nghị hành động nên thực hiện. Bài viết nói về cả hiệu quả kém và dao động hiệu quả không mong đợi.

Nếu vấn đề của bạn là quảng cáo hoàn toàn không phân phối, trước khi tiếp tục, bạn nên kiểm tra nhanh để đảm bảo rằng không có vấn đề phi hiệu quả nào sau đây khiến quảng cáo không được phân phối:

 • Quảng cáo bị tạm dừng. Nếu bị tạm dừng, chúng tôi sẽ không hiển thị chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục.
 • Đã đạt giới hạn chi tiêu. Nếu bạn đặt giới hạn chi tiêu cho tài khoản và đạt giới hạn đó, chúng tôi sẽ dừng hiển thị tất cả các quảng cáo. Nếu bạn đặt giới hạn chi tiêu cho chiến dịch và đạt giới hạn đó, chúng tôi sẽ dừng hiển thị tất cả các quảng cáo trong chiến dịch đó. Nếu bạn muốn chúng tôi bắt đầu hiển thị lại các quảng cáo đó, hãy thay đổi hoặc đặt lại giới hạn chi tiêu cho tài khoản hoặc giới hạn chi tiêu cho chiến dịch.
 • Lịch chạy. Kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn không được lên lịch chạy trong tương lai. Chúng tôi chỉ hiển thị quảng cáo trong khoảng thời gian bạn chọn. Để bắt đầu chạy quảng cáo ngay, hãy thay đổi lịch chạy.

Nếu bạn không gặp vấn đề nào trong số này, chúng tôi khuyên bạn nên tinh chỉnh chiến lược giá thầu, nhắm mục tiêu và/hoặc nội dung. Chúng tôi sẽ giải thích cách thực hiện trong các phần tiếp theo.

Các loại vấn đề về hiệu quả

Có hai cách chung để phân loại các vấn đề về hiệu quả:

 • Nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch không chi tiêu đủ. Điều này nghĩa là quảng cáo của bạn không có tính cạnh tranh trong đấu giá hoặc đối tượng mục tiêu của bạn không có đủ kết quả nên chúng tôi dừng phân phối quảng cáo hoặc không thể phân phối quảng cáo một cách nhất quán.
 • Chi phí quá cao. Quảng cáo của bạn có thể phân phối một cách nhất quán, nhưng chi phí trung bình của mỗi sự kiện tối ưu hóa đều quá cao nên quảng cáo không thể mang lại lợi nhuận ổn định.

Những thay đổi bạn có thể thực hiện để cải thiện hiệu quả

Có ba loại thay đổi chính bạn có thể thực hiện để cố gắng cải thiện hiệu quả:

 • Chiến lược giá thầu. Chiến lược giá thầu không cạnh tranh sẽ ngăn bạn thắng đủ số cuộc đấu giá để chi tiêu ngân sách của mình. Chiến lược giá thầu quá linh hoạt có thể dẫn đến chi phí không bền vững. Chúng tôi sẽ đưa ra cách xử lý từng loại vấn đề dưới đây.
 • Nhắm mục tiêu. Đối tượng mục tiêu quá hẹp có thể làm giảm cơ hội chi tiêu ngân sách của bạn. Đối tượng mục tiêu có chất lượng cao có thể giúp tăng chi tiêu và giảm chi phí trên mỗi sự kiện tối ưu hóa.
 • Nội dung. Một quảng cáo không phù hợp với người xem có thể gặp khó khăn khi chi tiêu ngân sách và/hoặc có chi phí trên mỗi sự kiện tối ưu hóa cao hơn.

Lưu ý: Nhóm quảng cáo được tối ưu hóa cho chuyển đổi đôi khi cũng hoạt động kém vì không thể thu thập đủ số sự kiện tối ưu hóa để ổn định phân phối và chi phí. Bạn có thể nhận được các đề xuất cụ thể để cải thiện hiệu quả của chiến dịch chuyển đổi trong tập hợp hướng dẫn cách làm tốt nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, các đề xuất trong hướng dẫn này vẫn phù hợp với chiến dịch chuyển đổi.

Chiến lược giá thầu để tăng chi tiêu

Nếu bạn không thể thắng cuộc đấu giá thì chúng tôi không thể hiển thị quảng cáo của bạn. Tăng số tiền chúng tôi có thể đấu giá cho bạn không phải là cách duy nhất để trở nên cạnh tranh hơn, nhưng đó là một cách hiệu quả mà bạn có thể kiểm soát trực tiếp. Có ba cách thực hiện việc này:

 • Chuyển sang chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu. Nếu bạn chưa sử dụng, hãy thử chuyển sang chiến lược giá thầu này. Chiến lược này cho phép chúng tôi tùy ý đặt giá thầu cần thiết để chi tiêu hết ngân sách. Đây là cách đơn giản nhất để cải thiện phân phối và chi tiêu toàn bộ ngân sách. Chiến lược này sẽ hiệu quả với hầu hết các nhà quảng cáo, đặc biệt nếu họ quan tâm nhiều hơn đến việc chi tiêu hết ngân sách hơn là kiểm soát chi phí trên cơ sở từng kết quả.
 • Nếu bạn đang sử dụng giới hạn giá thầu, hãy tăng lên. Hành động này có thể làm tăng phân phối vì sẽ cho phép chúng tôi đặt giá thầu nhiều hơn cho bạn. Hãy tăng giới hạn, giám sát kết quả và điều chỉnh lại khi cần. Bạn nên coi giới hạn giá thầu là thông tin cần giám sát và điều chỉnh dựa trên kết quả chứ không phải là một số tiền chính xác mà bạn có thể tìm rồi sử dụng vô thời hạn. (Lưu ý: Nếu nhóm quảng cáo của bạn không phân phối do giới hạn giá thầu thấp, thì bạn sẽ nhìn thấy trạng thái "Giá thầu bị giới hạn" trong cột Phân phối.)
 • Hãy thay đổi nếu bạn đang sử dụng mục tiêu chi phí. Bạn có nhiều khả năng sẽ gặp phải vấn đề về hiệu quả hơn nếu mục tiêu chi phí quá thấp (không cạnh tranh). Nếu bạn gặp phải trường hợp này, hãy tăng mục tiêu chi phí. Hãy nhắm đến số tiền thấp nhất có thể trong khi vẫn được phân phối nhất quán.

  Mặc dù ít khả năng hơn, nhưng bạn có thể cũng gặp phải vấn đề về hiệu quả vì mục tiêu chi phí của mình quá cao (chúng tôi không tìm được kết quả đủ đắt để đạt tới). Nếu bạn gặp phải trường hợp này, việc giảm mục tiêu chi phí có thể thực sự cải thiện phân phối.

Chiến lược giá thầu để giảm chi phí

Nếu chi phí trên mỗi sự kiện tối ưu hóa của bạn quá cao và bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu, hãy thêm giới hạn giá thầu hoặc chuyển sang chi phí mục tiêu. Điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với chi phí trên mỗi sự kiện tối ưu hóa. Nếu bạn đã sử dụng giới hạn giá thầu hoặc mục tiêu chi phí nhưng chi phí của mình vẫn cao, hãy giảm đi. Trong cả hai trường hợp, hãy nhớ rằng vấn đề đó có thể dẫn đến việc giảm phân phối nếu giới hạn giá thầu quá thấp hoặc mục tiêu chi phí quá thấp hoặc quá cao.

Dù bạn đang cố gắng tăng chi tiêu hay giảm chi phí, hãy đảm bảo giám sát kết quả của thay đổi này và điều chỉnh lại nếu cần. Nếu thay đổi đủ lớn để đặt lại thời gian máy học, hãy chờ quá trình này kết thúc trước khi thực hiện thay đổi khác.

Nhắm mục tiêu quá hẹp hoặc không đủ liên quan

Khi cố gắng cải thiện hiệu quả thông qua các thay đổi nhắm mục tiêu,bạn có thể thử hai chiến lược nhắm mục tiêu chung:

 • Cải thiện chất lượng đối tượng
 • Mở rộng đối tượng

Hai chiến lược không nhất thiết loại trừ lẫn nhau, vì vậy, bạn nên thử tìm điểm cân bằng giữa hai bên.

Cải thiện chất lượng đối tượng

Cải thiện chất lượng đối tượng giúp chúng tôi dễ dàng tìm thấy kết quả và làm tăng mức độ phù hợp của quảng cáo. Điều này có thể giúp bạn cạnh tranh trong đấu giá. Nếu bạn muốn cải thiện chất lượng đối tượng bằng cách sử dụng các tiêu chí nhân khẩu học, hãy tự hỏi mình những câu như:

 • Khách hàng của tôi ở đâu? Nếu bạn là doanh nghiệp địa phương hoặc chỉ có thể giao hàng đến những nơi nhất định, đừng nhắm mục tiêu toàn bộ quốc gia. Hãy nhắm mục tiêu khu vực địa phương của bạn hoặc các khu vực bạn có thể giao hàng.
 • Khách hàng của tôi là ai? Hãy suy nghĩ về những đặc điểm cơ bản chung của khách hàng. Liệu họ già hơn hay trẻ hơn? Họ có thể thuộc giới tính cụ thể nào? Họ có thể sống đâu?
 • Khách hàng của tôi nói ngôn ngữ nào? Facebook không dịch nội dung quảng cáo của bạn sang ngôn ngữ khác, vì vậy hãy đảm bảo đối tượng bạn đang nhắm mục tiêu có thể đọc quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng các lựa chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ thích hợp.
 • Nếu tôi hiểu rõ hơn Facebook về một kiểu nhắm mục tiêu nhất định thì sao? Điều này có thể rất khó xác định trong mọi trường hợp, nhưng khi bạn nghĩ rằng mình có thông tin mà chúng tôi không có, bạn nên cung cấp thông tin đó thông qua nhắm mục tiêu nhằm giúp chúng tôi tìm những người phù hợp nhất để hiển thị quảng cáo của bạn. Nếu bạn không nghĩ rằng mình biết rõ hơn Facebook thì bạn không nên thêm thông tin đó vào tiêu chí nhắm mục tiêu của mình. Lưu ý rằng hệ thống phân phối của Facebook đang cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn cho những người có nhiều khả năng mang lại cho bạn sự kiện tối ưu hóa nhất dù bạn nhắm mục tiêu rộng đến mức nào. Do đó, các lựa chọn nhắm mục tiêu thiếu thông tin gây hạn chế cho hệ thống phân phối của chúng tôi có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hơn là tích cực.
 • Tôi có nên loại trừ tiêu chí một cách chiến lược không? Việc thêm các tiêu chí nhắm mục tiêu bổ sung rất hữu ích, nhưng cũng đừng bỏ qua khả năng loại trừ. Hành động này giúp chúng tôi nhắm đến đúng người nhanh hơn.
 • Tôi có nên sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng làm kim chỉ nam? Nếu bạn thực sự không chắc nên nhắm mục tiêu ai nhưng cũng không muốn để hệ thống phân phối của Facebook quyết định vấn đề tối ưu hóa, hãy sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng. Công cụ này sẽ hiển thị cho bạn thông tin phù hợp về đối tượng mục tiêu, giúp bạn tinh chỉnh nhắm mục tiêu cũng như nội dung của mình.

Nếu muốn tận dụng thông tin khách hàng, bạn phải cải thiện chất lượng nhắm mục tiêu:

 • Tạo Đối tượng tùy chỉnh. Chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã tương tác với doanh nghiệp của bạn bằng Đối tượng tùy chỉnh. Chúng tôi có thể thêm người vào đối tượng đã tương tác với nội dung của bạn trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook, đã truy cập trang web, sử dụng ứng dụng di động và/hoặc thuộc danh sách khách hàng của bạn.
 • Tạo đối tượng tương tự. Nếu đã sử dụng Đối tượng tùy chỉnh trên nhóm quảng cáo kém hiệu quả, bạn có thể đã khiến đối tượng bị bão hòa (nghĩa là những người trong đối tượng đó không còn phản hồi quảng cáo của bạn nữa). Để nhân rộng sự thành công, hãy xem xét sử dụng đối tượng đó làm nguồn cho đối tượng tương tự để tìm những người tương tự như trong đối tượng nguồn của bạn.

Mở rộng đối tượng

Dù đối tượng lớn đến cỡ nào, chúng tôi luôn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người mà chúng tôi cho rằng có nhiều khả năng thực hiện hành động mà nhóm quảng cáo tối ưu hóa nhất. Do đó, cách tốt nhất thường là không hạn chế nhắm mục tiêu trừ khi bạn có lý do chính đáng để làm như vậy (xem ở trên). Nếu bạn không hoàn toàn chắc chắn nên nhắm mục tiêu ai và không thể sử dụng Đối tượng tùy chỉnh, hãy bắt đầu với đối tượng rộng, xem ai phản hồi quảng cáo, tinh chỉnh đối tượng dựa trên những gì bạn biết và giám sát hiệu quả để biết thông tin về các thay đổi khác.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bất kỳ thay đổi nào đối với nhắm mục tiêu đều sẽ đặt lại thời gian máy học. Chúng tôi khuyên bạn nên chờ quá trình này kết thúc trước khi đánh giá hiệu quả thay đổi và/hoặc thực hiện thay đổi khác.

Nếu bạn muốn mở rộng đối tượng:

 • Đảm bảo bạn đang nhắm mục tiêu mọi vị trí mà sản phẩm/dịch vụ của mình có thể được giao/sử dụng. Tận dụng khả năng của hệ thống nhắm mục tiêu của chúng tôi để giúp bạn tìm khu vực đông dân gần doanh nghiệp hoặc phân phối quảng cáo của bạn trên toàn thế giới hoặc trong khu vực. Hành động này có thể mở rộng rất nhiều phạm vi tiếp cận của chiến dịch, mang lại hàng loạt kết quả mới (và có thể tốt hơn).
 • Sử dụng tính năng mở rộng nhắm mục tiêu: Tính năng này mang lại cho chúng tôi tùy chọn mở rộng nhắm mục tiêu dựa trên sở thích nếu chúng tôi cho rằng điều đó sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt hơn. (Lưu ý rằng tính năng này hiện chỉ khả dụng với một số mục tiêu marketing.)
 • Hợp nhất các nhóm quảng cáo để bạn có đối tượng lớn hơn cho mỗi nhóm. Chiến dịch có quá nhiều nhóm quảng cáo tương tự có thể dẫn đến chồng chéo đấu giá (nghĩa là các nhóm quảng cáo tham gia cùng một phiên đấu giá nên chúng tôi phải loại bỏ một nhóm) hoặc quá ít dữ liệu cho mỗi nhóm quảng cáo (chúng tôi thường cần khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa mỗi tuần để đảm bảo phân phối nhất quán). Nếu nhóm quảng cáo hoạt động kém đang nhắm mục tiêu các đối tượng tương tự hoặc được tối ưu hóa cho cùng một kết quả, hãy cân nhắc kết hợp các nhóm quảng cáo đó và ngân sách của chúng. Điều này sẽ giúp tăng khả năng phân phối.

  Hãy đảm bảo xem Thông tin chi tiết về phân phối (thông tin thêm có ở phần sau của bài viết này) để tìm hiểu xem chồng chéo đấu giá có gây ra vấn đề về hiệu quả không hoặc kiểm tra xem đối tượng chồng chéo trước bao lâu bằng cách sử dụng công cụ chồng chéo đối tượng.

 • Sử dụng vị trí quảng cáo tự động. Chúng tôi có thể phân phối quảng cáo trên nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook và chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng điều này. Nhờ khả năng này, chúng tôi có thể tìm thấy những người trong đối tượng mục tiêu của bạn ở nhiều nơi hơn và bắt đầu thiết lập quảng cáo để đạt nhiều kết quả hơn (và có thể tốt hơn). Bằng cách chọn vị trí quảng cáo tự động trong quá trình tạo nhóm quảng cáo, bạn cho phép chúng tôi phân phối quảng cáo đến tất cả các vị trí có sẵn, tìm kết quả tốt nhất trên các vị trí đó. Điều này có thể giúp tăng khả năng phân phối và kiểm soát chi phí.
 • Loại bỏ các hạn chế nhắm mục tiêu không cần thiết. Nếu bạn đã sử dụng tùy chọn Thu hẹp đối tượng hoặc Thu hẹp hơn nữa trong phần "Nhắm mục tiêu chi tiết" của công cụ tạo nhóm quảng cáo, hãy xem xét chuyển các sở thích đó đến phần "Bao gồm"thông thường. Điều này nghĩa là mọi người sẽ chỉ phải đáp ứng một trong các tiêu chí của bạn chứ không phải tất cả, để được đưa vào đối tượng.

  Nếu bạn đang loại trừ bất cứ ai không cần thiết, hãy xóa cả hạn chế đó.

  Nếu bạn đang sử dụng Đối tượng tùy chỉnh hoặc đối tượng tương tự, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ tùy chọn nhắm mục tiêu bổ sung nào trên đầu.

  Tối thiểu, hãy thử mở rộng tùy chọn nhắm mục tiêu theo độ tuổi và giới tính nếu điều đó có ý nghĩa. Ví dụ: Giả sử bạn chỉ nhắm mục tiêu những người dưới 30 tuổi vì bạn nghĩ rằng những người trong nhóm tuổi đó sẽ có nhiều khả năng quan tâm đến sản phẩm của mình nhất. Nếu đây chỉ là phỏng đoán và quảng cáo của bạn không hoạt động tốt, bạn nên mở rộng độ tuổi đó. Ngay cả khi hầu hết những người quan tâm đến sản phẩm của bạn đều dưới 30 tuổi, chúng tôi cũng có thể tìm thấy số người đáng kể trên độ tuổi đó.

Nội dung không phù hợp

Vì chúng tôi xem xét cả giá trị cho người dùng và giá trị cho nhà quảng cáo khi quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị, điều quan trọng trong hiệu quả quảng cáo là phải tạo nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu. Chúng tôi cung cấp hai sản phẩm giúp tối ưu hóa nội dung của bạn:

 • Nội dung động. Sản phẩm này cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi các thành phần nội dung mà chúng tôi sẽ thử nghiệm và cấu hình để có kết quả tốt nhất từ mỗi lần hiển thị
 • Tùy chỉnh tài sản vị trí quảng cáo. Sản phẩm này cho phép bạn sử dụng một nhóm quảng cáo có tài sản được tuỳ chỉnh cho từng vị trí, giảm số lượng nhóm quảng cáo cần thiết

Chúng tôi cũng cung cấp các tài nguyên để cải thiện chất lượng nội dung:

Tóm tắt

Sự cố quảng cáo của bạn cũng có thể do sự kết hợp của những hạn chế này. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ các hạn chế đó với nhau. Ví dụ: nếu bạn chắc chắn có nội dung hay thì có thể bạn chưa nhắm mục tiêu đối tượng phù hợp. Ngược lại, nếu bạn chắc chắn đang nhắm mục tiêu đúng đối tượng thì có thể nội dung của bạn không phù hợp để thu hút sự chú ý của đối tượng đó. (Công cụ hữu ích để tinh chỉnh cả nhắm mục tiêu và nội dung là Thông tin chi tiết về đối tượng. Công cụ này có thể giúp bạn tìm được đối tượng mục tiêu dễ tiếp thu hơn hoặc hiểu rõ hơn về đối tượng hiện tại của mình.) Khi chọn quảng cáo hiển thị, chúng tôi xem xét giá trị đối với người dùng cũng như nhà quảng cáo. Điều này nghĩa là nhắm mục tiêu và nội dung tối thiểu cũng quan trọng ngang chiến lược giá thầu của bạn. Nếu nhắm mục tiêu thích hợp và nội dung phù hợp, điều này sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh. Nếu những người nhìn thấy quảng cáo của bạn không thích quảng cáo đó thì bạn sẽ gặp bất lợi.

Hơn nữa, nếu bạn chắc chắn nội dung và nhắm mục tiêu của mình đều phù hợp, bạn có thể cần điều chỉnh chiến lược giá thầu để đối tượng có thể nhìn thấy nội dung của bạn. Ngược lại, nếu bạn không đủ tiền để thay đổi chiến lược giá thầu thì tinh chỉnh nhắm mục tiêu và/hoặc nội dung là một cách hữu hiệu khác để tăng khả năng cạnh tranh.

Nguyên nhân gây dao động hiệu quả hoặc hiệu quả không mong đợi

Đôi khi hiệu quả quảng cáo sẽ thay đổi ngay cả khi bạn không thay đổi quảng cáo. Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận lý do gây ra điều đó và đưa bạn đến với các công cụ giúp chẩn đoán nguyên nhân cụ thể.

Khi gặp dao động hiệu quả hoặc hiệu quả không mong đợi, điều quan trọng cần nhớ là:

 • Quảng cáo của bạn tồn tại trong thị trường năng động, nơi nhiều nhà quảng cáo đang cạnh tranh để tiếp cận chính những người mà bạn muốn tiếp cận. Điều này nghĩa là hiệu quả quảng cáo có thể thay đổi ngay cả khi bạn không thay đổi gì cho quảng cáo. Đôi khi cạnh tranh tăng lên có thể dẫn đến ít kết quả hơn và/hoặc kết quả đắt hơn. Đôi khi cạnh tranh giảm có thể dẫn đến nhiều kết quả hơn và/hoặc kết quả rẻ hơn.
 • Bạn có thể gặp hiệu quả dao động khi quảng cáo bắt đầu chạy (lần đầu tiên hoặc sau một chỉnh sửa quan trọng). Chúng tôi cần lượng dữ liệu tối thiểu (thường là khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa) để bắt đầu ổn định phân phối và chi phí cho nhóm quảng cáo của bạn. Chúng tôi gọi khoảng thời gian trước khi có dữ liệu này là "thời gian máy học". Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn dưới đây.
 • Không quảng cáo nào có thể duy trì hiệu quả cao mãi mãi. Ngay cả khi bạn tạo quảng cáo phù hợp nhất với đối tượng mục tiêu thì quảng cáo đó cũng sẽ trở nên kém hiệu quả hơn sau khi mọi người xem số lần nhất định. Lưu ý rằng chi phí cũng có thể tăng nếu bạn tăng đáng kể ngân sách của một quảng cáo sử dụng chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất vì lý do điều tiết.
 • Bạn càng muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn thì càng phải giám sát hiệu quả chặt chẽ hơn để thực hiện điều chỉnh. Trong quá trình tạo quảng cáo, có nhiều thời điểm khác nhau cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các khía cạnh cụ thể của hiệu quả quảng cáo hoặc trao cho hệ thống phân phối của Facebook quyền kiểm soát những khía cạnh đó cho bạn. Ví dụ: chiến lược giá thầu chi phí thấp nhất mà không có giới hạn giá thầu cho phép hệ thống của chúng tôi tự động đặt giá thầu cần thiết để cố gắng chi tiêu hết ngân sách của bạn. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian quản lý nhưng đổi lại bạn sẽ mất một số quyền kiểm soát chi phí. Nếu thêm giới hạn giá thầu, bạn sẽ có thêm quyền kiểm soát đối với chi phí nhưng cần dành nhiều thời gian hơn để quản lý nhóm quảng cáo nhằm duy trì hiệu quả bằng cách điều chỉnh giới hạn giá thầu.

Chúng tôi cung cấp hai công cụ để giúp bạn hiểu về hiệu quả dao động hoặc không mong muốn:

Thông tin chi tiết về phân phối

Thông tin chi tiết về phân phối có thể giúp bạn hiểu nếu bạn đã dùng hết đối tượng mục tiêu của mình, nếu một số nhóm quảng cáo của bạn cạnh tranh với nhau do nhắm mục tiêu tương tự hoặc nếu tính cạnh tranh đấu giá tăng. Mặc dù bạn không thể kiểm soát trực tiếp những vấn đề này như các vấn đề khác đã nêu ở trên, nhưng chúng có liên quan đến các vấn đề đó và bạn có thể sử dụng các chiến lược tương tự để xử lý.

Thời gian máy học

Thời gian máy học cho bạn biết khi chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu mình cần để ổn định phân phối và chi phí. Chúng tôi hiển thị thông tin này trong cột "Phân phối" của Trình quản lý quảng cáo. Trong giai đoạn phân phối quảng cáo này, chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện các chỉnh sửa quan trọng. Nói cách khác, nếu bạn không hài lòng với hiệu quả trong thời gian máy học, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng bất kỳ chiến lược nào chúng tôi đã nêu ở trên. Hãy chờ đến khi thời gian máy học kết thúc (vì nhóm quảng cáo đã có khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa hoặc không có đủ), sau đó, bạn có thể đánh giá hiệu quả theo cách am hiểu và thực hiện điều chỉnh nếu cần.

Tóm tắt

Đây là khung chung mà bạn có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả quảng cáo và thực hiện thay đổi để cải thiện:

 1. Sau khi tạo hoặc chỉnh sửa đáng kể nhóm quảng cáo, hãy chờ thời gian máy học kết thúc.
 2. Sau khi kết thúc, hãy đánh giá hiệu quả của bạn dựa trên mục tiêu cụ thể mà bạn đang cố gắng đạt được.
 3. Nếu bạn không hài lòng, hãy xem Thông tin chi tiết về phân phối.

  Nếu bạn hài lòng, hãy tiếp tục theo dõi kết quả và quay lại hướng dẫn này nếu cần.

 4. Nếu Thông tin chi tiết về phân phối giúp bạn chẩn đoán sự cố của mình, hãy sử dụng thông tin đó làm kim chỉ nam khi bạn thực hiện thay đổi.

  Nếu không, hãy xác định xem vấn đề của bạn có liên quan đến số tiền ngân sách đã chi tiêu (phân phối dưới mức) hoặc chi phí không.

 5. Với suy nghĩ về mục tiêu cải thiện, hãy điều chỉnh giá thầu, nhắm mục tiêu và/hoặc nội dung dựa trên những gì bạn nghĩ sẽ có hiệu quả nhất và khả năng linh hoạt nhất mà bạn có.
 6. Nếu thay đổi của bạn đặt lại thời gian máy học, hãy chờ quá trình này kết thúc và đánh giá lại.

Nếu bạn giám sát kết quả bằng các công cụ của chúng tôi, hãy thực hiện các thay đổi phù hợp và chờ chúng có hiệu lực, bạn có thể thành công.

Thông tin bổ sung

Thay đổi ngân sách có thể cải thiện hiệu quả quảng cáo không?
Không thường xuyên. Lần duy nhất ngân sách có thể ảnh hưởng đến hiệu quả là khi ngân sách không nhiều gấp tối thiểu là 5 lần giới hạn giá thầu hoặc mục tiêu chi phí. Điều đó nghĩa là nhóm quảng cáo không ở trạng thái tốt để có ít nhất 50 sự kiện tối ưu hóa mỗi tuần. Nếu ngân sách của bạn không nhiều gấp tối thiểu là 5 lần giới hạn giá thầu hoặc mục tiêu chi phí, hãy tăng ngân sách. Nếu không, thay đổi ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả.

Bạn vẫn gặp vấn đề khi khắc phục sự cố quảng cáo trên Facebook? Hãy tìm thêm hỗ trợ trên trang tài nguyên của chúng tôi.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close