Các công cụ khác nhau để tạo quảng cáo trên Instagram

Bạn có thể tạo quảng cáo trên Instagram bằng các công cụ tương tự như khi tạo quảng cáo trên Facebook. Bạn có thể tạo quảng cáo cho Instagram bằng công cụ tạo quảng cáo, Creative Hub hoặc API Quảng cáo trên Facebook.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close