Tương tác với bài viết

Tổng số hành động mà mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo của bạn.

Cách sử dụng

Tương tác với bài viết cho biết mức độ phù hợp của quảng cáo với đối tượng mục tiêu, từ đó giúp quảng cáo hiệu quả hơn. Khi mọi người nhìn thấy quảng cáo phù hợp với mình, họ có nhiều khả năng tương tác với các quảng cáo đó hơn. Số liệu này cho phép bạn đánh giá những tương tác này và so sánh với tương tác từ các quảng cáo hoặc chiến dịch khác.

Cách tính số liệu

Tương tác với bài viết bao gồm tất cả các hành động mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo khi quảng cáo đang chạy. Tương tác với bài viết có thể bao gồm các hành động như bày tỏ cảm xúc, bình luận hoặc chia sẻ quảng cáo, nhận ưu đãi, xem ảnh hoặc video hay nhấp vào liên kết.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close