Mục tiêu

Mục tiêu bạn đã chọn cho chiến dịch của mình. Mục tiêu của bạn phản ánh mục tiêu bạn muốn đạt được bằng quảng cáo.
Cột này không áp dụng cho nhóm quảng cáo, chỉ áp dụng cho chiến dịch và quảng cáo.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close