Facebook Pixel

Facebook Pixel là công cụ phân tích giúp bạn đánh giá hiệu quả của quảng cáo. Bạn có thể sử dụng Facebook pixel để tìm hiểu hành động mà mọi người thực hiện trên trang web của bạn và tiếp cận đối tượng bạn quan tâm.

Hiểu dữ liệu sự kiện của Facebook Pixel

Thiết lập Facebook Pixel bằng tích hợp đối tác

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close