Tự động phát video

Tính năng tự động phát trên YouTube giúp bạn dễ dàng quyết định xem gì tiếp theo. Sau khi bạn xem video YouTube, chúng tôi sẽ tự động phát video khác có liên quan dựa trên lịch sử xem của bạn.

Tính năng Tự động phát sẽ không bắt đầu nếu bạn đang kết nối với mạng di động và không hoạt động trong 30 phút. Khi bạn sử dụng mạng Wi-Fi, tính năng Tự động phát sẽ dừng tự động sau bốn giờ. Điều này sẽ tính năng Tự động phát hoạt động trong thời gian dài mà bạn có thể quên.

Tự động phát trên TV

Tự động phát bằng ứng dụng YouTube trên TV

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV của bạn.
 2. Chuyển đến Cài đặt.
 3. Cuộn đến Tự động phát.
 4. Nhấp vào hộp Tự động phát để bật hoặc tắt Tự động phát.

Tự động phát trong khi truyền nội dung lên TV

Nếu đã kết nối TV với điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để điều khiển tính năng Tự động phát.

 1. Kết nối thiết bị di động với thiết bị TV của bạn và chọn một video để phát. 
 2. Nhấn vào thanh điều khiển ở cuối màn hình để mở rộng hàng đợi của bạn và xem các mục cài đặt Tự động phát. 
 3. Sử dụng nút gạt để tắt Tự động phát. 

Cách tính năng tự động phát hoạt động trên thiết bị di động

Tính năng Tự động phát được bật theo mặc định. Vào cuối mỗi video, bạn sẽ thấy đồng hồ đếm ngược cho bạn biết video nào sẽ phát tiếp theo. Đồng hồ đếm ngược sẽ tự động tạm dừng nếu bạn cuộn xuống qua trình phát video hoặc bắt đầu gõ nội dung nào đó, chẳng hạn như nhận xét hay tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấp vào Hủy trên màn hình đếm ngược để ngăn video tiếp theo phát tự động.

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.

Tắt tự động phát

 1. Bên dưới trình phát video, hãy nhấp vào Đăng ký .
 2. Tắt Tự động phát bằng cách sử dụng nút gạt .  

Bạn cũng có thể:

 1. Đi đến phần Tiếp theo trên trang video
 2. Tắt Tự động phát bằng cách sử dụng nút gạt .

Lưu ý: Tự động phát sẽ vẫn tắt cho đến khi bạn bật lại.

 

Tính năng tự động phát trên YouTube giúp bạn dễ dàng quyết định xem gì tiếp theo. Sau khi bạn xem video YouTube, chúng tôi sẽ tự động phát video khác có liên quan dựa trên lịch sử xem của bạn.

Tính năng Tự động phát sẽ không bắt đầu nếu bạn đang kết nối với mạng di động và không hoạt động trong 30 phút. Khi bạn sử dụng mạng Wi-Fi, tính năng Tự động phát sẽ dừng tự động sau bốn giờ. Điều này sẽ tính năng Tự động phát hoạt động trong thời gian dài mà bạn có thể quên.

Tự động phát trên TV

Tự động phát bằng ứng dụng YouTube trên TV

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV của bạn.
 2. Chuyển đến Cài đặt.
 3. Cuộn đến Tự động phát.
 4. Nhấp vào hộp Tự động phát để bật hoặc tắt Tự động phát.

Tự động phát trong khi truyền nội dung lên TV

Nếu đã kết nối TV với điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để điều khiển tính năng Tự động phát.

 1. Kết nối thiết bị di động với thiết bị TV của bạn và chọn một video để phát. 
 2. Nhấn vào thanh điều khiển ở cuối màn hình để mở rộng hàng đợi của bạn và xem các mục cài đặt Tự động phát. 
 3. Sử dụng nút gạt để tắt Tự động phát. 

Cách tính năng tự động phát hoạt động trên thiết bị di động

Tính năng Tự động phát được bật theo mặc định. Vào cuối mỗi video, bạn sẽ thấy đồng hồ đếm ngược cho bạn biết video nào sẽ phát tiếp theo. Đồng hồ đếm ngược sẽ tự động tạm dừng nếu bạn cuộn xuống qua trình phát video hoặc bắt đầu gõ nội dung nào đó, chẳng hạn như nhận xét hay tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấp vào Hủy trên màn hình đếm ngược để ngăn video tiếp theo phát tự động.

 

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.

Tắt tự động phát

Sử dụng hướng dẫn tương tự cho ứng dụng YouTube và trang web dành cho thiết bị di động.

 1. Đi đến phần Tiếp theo trên trang video
 2. Sử dụng nút gạt ở đầu phần Tiếp theo để tắt tự động phát.

Lưu ý: Tự động phát sẽ vẫn tắt cho đến khi bạn bật lại.

 

Tính năng tự động phát trên YouTube giúp bạn dễ dàng quyết định xem gì tiếp theo. Sau khi bạn xem video YouTube, chúng tôi sẽ tự động phát video khác có liên quan dựa trên lịch sử xem của bạn.

Tính năng Tự động phát sẽ không bắt đầu nếu bạn đang kết nối với mạng di động và không hoạt động trong 30 phút. Khi bạn sử dụng mạng Wi-Fi, tính năng Tự động phát sẽ dừng tự động sau bốn giờ. Điều này sẽ tính năng Tự động phát hoạt động trong thời gian dài mà bạn có thể quên.

Tự động phát trên TV

Tự động phát bằng ứng dụng YouTube trên TV

 1. Mở ứng dụng YouTube trên TV của bạn.
 2. Chuyển đến Cài đặt.
 3. Cuộn đến Tự động phát.
 4. Nhấp vào hộp Tự động phát để bật hoặc tắt Tự động phát.

Tự động phát trong khi truyền nội dung lên TV

Nếu đã kết nối TV với điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có thể sử dụng thiết bị của mình để điều khiển tính năng Tự động phát.

 1. Kết nối thiết bị di động với thiết bị TV của bạn và chọn một video để phát. 
 2. Nhấn vào thanh điều khiển ở cuối màn hình để mở rộng hàng đợi của bạn và xem các mục cài đặt Tự động phát. 
 3. Sử dụng nút gạt để tắt Tự động phát. 

Cách tính năng tự động phát hoạt động trên thiết bị di động

Tính năng Tự động phát được bật theo mặc định. Vào cuối mỗi video, bạn sẽ thấy đồng hồ đếm ngược cho bạn biết video nào sẽ phát tiếp theo. Đồng hồ đếm ngược sẽ tự động tạm dừng nếu bạn cuộn xuống qua trình phát video hoặc bắt đầu gõ nội dung nào đó, chẳng hạn như nhận xét hay tìm kiếm. Bạn cũng có thể nhấp vào Hủy trên màn hình đếm ngược để ngăn video tiếp theo phát tự động.

 

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.

Tắt tự động phát

Sử dụng hướng dẫn tương tự cho ứng dụng YouTube và trang web dành cho thiết bị di động.

 1. Đi đến phần Tiếp theo trên trang video.
 2. Sử dụng nút gạt ở đầu phần Tiếp theo để tắt tự động phát.

Lưu ý: Tự động phát sẽ vẫn tắt cho đến khi bạn bật lại.

 

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close