Cắt

Chỉnh sửa ảnh bằng cách nhấn vào để chọn tỷ lệ cỡ ảnh mong muốn. Từ đó, nhấn và kéo các mép của vùng cắt để đổi kích thước. Đổi vị trí ảnh cắt bằng cách nhấn và kéo vùng cắt tới vị trí mong muốn.

Hình ảnh của Scott Atwood

* Nguồn: Snapseed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close