Thiết lập bộ lọc nhận xét

Từ ngày 9 tháng 11 năm 2018, phần nhận xét trên YouTube sẽ không hỗ trợ Google+ Circle và Square trong danh sách người dùng bị ẩn nữa. Bất kỳ nhận xét nào mà người dùng viết trên kênh của bạn từ Google+ Circle hoặc Square đã bị ẩn từ trước sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái bị ẩn.

Tuy nhiên, từ giờ trở đi, các nhận xét mới từ những người dùng này sẽ không bị ẩn. Bạn có thể ẩn nhận xét mới từ người dùng bằng cách thêm những người cụ thể đó vào danh sách người dùng bị ẩn của mình. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý người dùng bị ẩn.

Bạn có thể thiết lập bộ lọc để giúp bạn quản lý nhận xét và tin nhắn mới, bao gồm cả việc chọn người dùng có nhận xét sẽ luôn được phê duyệt hoặc bị chặn. 

Chọn người dùng cho các nhận xét được phê duyệt tự động

Chọn Người dùng được phê duyệt để hiển thị những dùng có nhận xét được phê duyệt và hiển thị tự động (ngay cả khi bạn đã chọn giữ lại nhận xét để phê duyệt).

 1. Chuyển đến Creator Studio. 
 2. Chuyển đến tab Nhận xét của kênh bằng cách chọn Cộng đồng > Nhận xét trong menu bên trái.
 3. Trên nhận xét của người dùng bạn muốn đặt làm người dùng được phê duyệt, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh biểu tượng cờ.
 4. Chọn Luôn phê duyệt nhận xét từ người dùng này.

Chặn người dùng cụ thể để họ không thể để lại nhận xét

Chọn Người dùng bị ẩn để hiển thị những người dùng có nhận xét sẽ không bao giờ hiển thị.

 1. Chuyển đến Creator Studio. 
 2. Chuyển đến tab Nhận xét của kênh bằng cách chọn Cộng đồng > Nhận xét trong menu bên trái.
 3. Trên nhận xét của người dùng bạn muốn đặt làm người dùng bị ẩn, nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh biểu tượng cờ.
 4. Chọn Ẩn nhận xét của người dùng này trên kênh này.

Thêm từ và cụm từ vào phần từ bị chặn của bạn

Bạn có thể thêm danh sách từ và cụm từ muốn xem xét trước khi cho phép xuất hiện trong nhận xét trên video hoặc kênh của bạn.

 1. Chuyển đến Creator Studio. 
 2. Chuyển đến tab Nhận xét của kênh bằng cách chọn Cộng đồng > Nhận xét trong menu bên trái.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng cài đặt .  
 4. Thêm từ trong hộp Từ bị chặn bên cạnh Từ bị chặn. Sử dụng dấu phẩy để phân tách các từ và cụm từ trong danh sách.

Những nhận xét gần khớp nhất với các cụm từ này sẽ được giữ lại để phê duyệt trừ trường hợp nhận xét đó do một người có tên trong danh sách người dùng được phê duyệt của bạn đăng lên.

Giữ lại nhận xét có các liên kết để xem xét

Bạn có thể giữ lại nhận xét có các liên kết để xem xét. 

 1. Chuyển đến Creator Studio. 
 2. Chuyển đến phần cài đặt Cộng đồng của kênh bằng cách chọn Cộng đồng > Cài đặt cộng đồng ở menu bên trái.
 3. Truy cập vào phần Đường dẫn liên kết rồi chọn hộp này để tự động giữ lại các nhận xét mới kèm theo đường dẫn liên kết để xem xét.

 

Hãy tìm hiểu cách kiểm duyệt và xem xét nhận xét đã được giữ lại để xem xét. 

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close