Phiên

Khoảng thời gian người dùng hoạt động trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Theo mặc định, nếu người dùng không hoạt động trong 30 phút trở lên thì bất kỳ hoạt động nào trong tương lai đều được tính là phiên mới. Những người dùng rời khỏi trang của bạn và quay trở lại trong vòng 30 phút được tính là một phần của phiên đầu tiên.

<

Tài nguyên có liên quan

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close