Giới thiệu

Tiếp thị lại cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người trước đây đã truy cập vào trang web của bạn hoặc đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Tiếp thị lại động tiến thêm một bước nữa, cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho khách truy cập trước đây dựa trên những sản phẩm hoặc dịch vụ họ đã xem trên trang web của bạn. Với thông điệp phù hợp với đối tượng của bạn, tiếp thị lại động giúp bạn thu hút khách hàng tiềm năng và bán hàng bằng cách đưa khách truy cập trước đó trở lại trang web của bạn để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.

Để thiết lập tiếp thị lại động, bạn cần xác định loại hình doanh nghiệp, tạo chiến dịch tiếp thị lại động, tạo nguồn cấp dữ liệu, gắn thẻ trang web của mình và tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh động.

Cách sử dụng hướng dẫn này

Sử dụng hướng dẫn này để biết tổng quan nhanh về cách thiết lập tiếp thị lại động từ đầu đến cuối. Hướng dẫn và ví dụ toàn diện hơn có sẵn trong Tiếp thị lại động trong Trung tâm trợ giúp Google Ads.

* Nguồn: Google

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close