CPC (Tất cả)

Chi phí trung bình cho mỗi lượt click (tất cả).

Cách tính số liệu

Số liệu được tính bằng tổng số tiền đã chi tiêu chia cho số lần nhấp (tất cả).

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close