Quảng cáo Trang kinh doanh

Hướng dẫn này trình bày mọi thông tin bạn cần biết để bắt đầu tạo quảng cáo từ Trang kinh doanh trên Facebook. Xem các tài nguyên bên dưới để tìm hiểu thêm về quảng cáo trên Facebook và các loại quảng cáo khác nhau mà bạn có thể tạo ngay từ Trang kinh doanh của mình. Khi bạn muốn kiểm tra hiệu quả của quảng cáo, hãy đi tới tab Quảng cáo trên Trang của bạn. Tìm hiểu thêm về tab Quảng cáo.

Bạn muốn được trợ giúp thêm?

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close