Quảng cáo hình ảnh

Định dạng quảng cáo một hình ảnh cho phép bạn hiển thị một hình ảnh trong tối đa 6 quảng cáo trong một nhóm quảng cáo. Quảng cáo một hình ảnh rất hữu ích khi bạn muốn thu hút sự chú ý cho thương hiệu của mình bằng một hình ảnh hiệu quả. Bạn có thể sử dụng quảng cáo một hình ảnh trên hầu hết các vị trí quảng cáo.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close