Tạo quảng cáo Trang

Trước khi quảng cáo Trang, bạn cần làm những việc sau:

 1. Tạo Trang Facebook. (Để quản lý Trang, phải kết nối Trang với tài khoản cá nhân).
 2. Đăng Trang Facebook của bạn.
 3. Bạn có thể quảng cáo khi được chỉ định vai trò trên Trang Facebook. Bạn phải là quản trị viên, biên tập viên, người kiểm duyệt hoặc nhà quảng cáo mới được quảng cáo trên Trang. Nếu bạn không có vai trò phù hợp, hãy liên hệ với quản trị viên trên Trang và yêu cầu quyền truy cập. Lưu ý: Nếu nhìn thấy nút Quảng cáo màu xanh lam, bạn sẽ có quyền quảng cáo. Tìm hiểu thêm về vai trò trên Trang.

Tạo quảng cáo Trang

 1. Truy cập Trang Facebook của bạn.
 2. Ở dưới cùng bên trái trang, nhấp vào nút Quảng cáo.
 3. Chọn Quảng cáo trang.
 4. Lưu ý: Chúng tôi đã chọn một hình ảnh và chọn văn bản cho quảng cáo của bạn. Bạn có thể xem cách quảng cáo sẽ hiển thị ở Bảng tin trên máy tính, Bảng tin trên di động và Cột bên phải trên Facebook. Nếu muốn thay đổi hình ảnh hoặc văn bản quảng cáo, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Nội dung quảng cáo.

 5. Bây giờ, hãy tìm phần Đối tượng. Bạn có thể thấy nhiều tùy chọn đối tượng. Nếu bạn nhấp vào Tạo đối tượng mới, hãy chọn đối tượng bạn đã sử dụng hoặc nhấp vào Tạo đối tượng mới để tạo đối tượng dựa trên các đặc điểm sau:
 6. Thiết lập Ngân sách bằng cách chọn ngân sách điền sẵn hoặc nhấp vào Chọn ngân sách riêng và nhập ngân sách tùy chỉnh.
 7. Chọn Khoảng thời gian bằng cách nhấp vào một trong các khung thời gian được gợi ý. Bạn cũng có thể chọn một ngày kết thúc cụ thể bên cạnh Chạy quảng cáo này đến.
 8. Xem lại phương thức thanh toán.
 9. Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán khác, hãy nhấp vào Thay đổi.

 10. Nhấp vào Quảng cáo.

Lưu ý: Khi tạo quảng cáo, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo ở các vị trí quảng cáo trùng lặp dành cho máy tính và thiết bị di động trên Facebook và Instagram. Lưu ý rằng bạn sẽ chỉ mất phí một lần cho quảng cáo vì đó là một phần của một quảng cáo. Bạn vẫn có thể chạy nhiều quảng cáo đồng thời nếu bạn chọn như vậy. Để tìm hiểu thêm về vị trí quảng cáo, hãy truy cập Hướng dẫn quảng cáo trên Facebook.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close