Quốc gia

Quốc gia là nơi có những người mà bạn đã tiếp cận. Điều này dựa trên thông tin như quê quán của một người, thành phố hiện tại và vị trí địa lý họ hướng tới khi truy cập Facebook.

Quốc gia là tùy chọn nhắm mục tiêu và có thể thêm vào trường Vị trí khi tạo quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close