Thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Nếu một kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu thì nhiều người có thể quản lý kênh từ Tài khoản Google của họ. Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.

Add or remove managers from a YouTube channel

Hãy đăng ký kênh Trợ giúp YouTube của chúng tôi để khai thác tối đa YouTube.

Trước khi bắt đầu: Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn thay đổi chủ sở hữu và người quản lý nếu kênh của bạn đã liên kết với Tài khoản thương hiệu. Hãy tìm hiểu cách kiểm tra xem kênh của bạn có được kết nối với Tài khoản thương hiệu không hoặc cách chuyển kênh của bạn sang Tài khoản thương hiệu

Thêm chủ sở hữu và người quản lý

Chỉ chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu mới có thể cấp quyền truy cập cho mọi người vào kênh YouTube. Chủ sở hữu có thể chỉ định người khác làm chủ sở hữu hoặc người quản lý. Nếu bạn thêm chủ sở hữu khác vào kênh, họ có thể thực hiện mọi hành động đối với kênh, bao gồm cả việc xóa kênh và xóa các chủ sở hữu khác.

Xin lưu ý rằng người quản lý truyền thông không có quyền truy cập vào các kênh YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về các vai trò cho Tài khoản thương hiệu.

 1. Trên YouTube, hãy đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt .
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Bên cạnh "Người quản lý", hãy nhấp vào Quản lý quyền.
  • Thêm chủ sở hữu: Nhấp vào mũi tên thả xuống bên dưới tên của người đó rồi chọn Chuyển quyền sở hữu.
  • Thêm người quản lý: Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chỉ định làm người quản lý. Sau đó, nhấp vào Mời. Sau khi họ chấp nhận lời mời, họ có thể truy cập kênh từ Tài khoản Google của riêng họ. Bạn cũng có thể thực hiện việc này để thay đổi từ chủ sở hữu sang người quản lý.

Xóa chủ sở hữu và người quản lý

Chỉ chủ sở hữu của Tài khoản thương hiệu mới có thể xóa chủ sở hữu hoặc người quản lý khỏi kênh YouTube của Tài khoản thương hiệu.

 1. Trên YouTube, hãy đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt .
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Bên cạnh "Người quản lý", hãy nhấp vào Quản lý quyền.
 6. Tìm người quản lý mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào dấu X bên cạnh tên của họ. Họ sẽ không thể truy cập kênh từ Tài khoản Google của họ được nữa.

* Nguồn: Youtube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close