Tự nhiên

Số lượt chuyển đổi được phân bổ cho lượt truy cập từ một trang web khác có URL có thể phát hiện. Lượt hiển thị, lượt click và lượt truy cập có thông số UTM tương ứng trong URL quảng cáo không được tính là tự nhiên.

Cách tính số liệu

Số liệu này tính số lượt chuyển đổi được phân bổ cho lượt truy cập từ một trang web khác có URL có thể phát hiện.

Chẳng hạn, giả sử ai đó nhấp vào một liên kết đến trang web của bạn từ trang web "https://example.com". Nếu họ chuyển đổi và bạn đang sử dụng mô hình lượt click hoặc lượt truy cập sau cùng, thì lượt chuyển đổi này sẽ được phân bổ cho hạng mục tự nhiên và nguồn là "example.com".

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close