Tần suất

Ước tính số lần trung bình mọi người đã tiếp xúc với quảng cáo trong một khoảng thời gian xác định.

Cách sử dụng

Số liệu này giúp bạn đo lường xem quảng cáo có được hiển thị số lần tối ưu cho đối tượng trên các chiến dịch hoặc nhà phát hành hay không.

Cách tính

Tần suất được tính bằng số lượt hiển thị ước tính được phân phối cho một người chia cho số người tiếp cận.

* Nguồn: Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close