Giới thiệu về phân đoạn

Trong bài viết này:

 

Giới thiệu

Phân đoạn là tập hợp con dữ liệu Analytics của bạn. Ví dụ: trong toàn bộ tập hợp người dùng của bạn, thì một phân đoạn có thể là những người dùng từ quốc gia hoặc thành phố cụ thể. Một phân đoạn khác có thể là những người dùng mua một dòng sản phẩm cụ thể hoặc người dùng truy cập vào một phần cụ thể của trang web của bạn.

Phân đoạn cho phép bạn tách riêng và phân tích các tập hợp con của dữ liệu, do đó bạn có thể kiểm tra và phản hồi các xu hướng thành phần trong doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng người dùng từ một khu vực địa lý cụ thể không còn mua một dòng sản phẩm với cùng một khối lượng như họ thường mua, bạn có thể xem liệu doanh nghiệp cạnh tranh đang cung cấp các loại sản phẩm giống như vậy với mức giá thấp hơn hay không. Nếu điều đó là đúng, bạn có thể phản hồi bằng cách cung cấp giảm giá theo mức độ trung thành cho những người dùng đó giá rẻ hơn so với giá của đối thủ cạnh tranh.

Bạn cũng có thể sử dụng các phân đoạn làm cơ sở cho đối tượng. Ví dụ: bạn có thể tạo phân đoạn gồm những người dùng truy cập vào các trang y phục nam giới của bạn và sau đó chỉ nhắm mục tiêu đến những người dùng đó (đối tượng của bạn) với chiến dịch tiếp thị lại tập trung vào các mặt hàng mới mà bạn đang thêm vào các trang đó. Tìm hiểu thêm

 

Các loại phân đoạn

Phân đoạn được tạo thành từ một hoặc nhiều bộ lọc không phá hủy (bộ lọc không thay thế dữ liệu cơ bản). Các bộ lọc đó tách riêng các tập hợp con người dùng, phiênlần truy cập:

 • Tập hợp con người dùng: ví dụ như người dùng trước đây đã mua hàng; người dùng đã thêm mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng chưa hoàn tất mua hàng
 • Tập hợp con phiên: ví dụ như tất cả các phiên bắt nguồn từ Chiến dịch A; tất cả các phiên trong đó đã xảy ra lượt mua hàng
 • Tập hợp con lần truy cập: ví dụ như tất cả lần truy cập mà trong đó doanh thu lớn hơn $10

Bạn có thể bao gồm các bộ lọc cho người dùng, phiên và lần truy cập trong cùng một phân đoạn.

Mô hình người dùng Analytics minh họa cách phân đoạn ánh xạ đến thứ bậc dữ liệu Analytics:

 • Người dùng: Những người tương tác với thuộc tính của bạn (ví dụ: trang web hoặc ứng dụng của bạn)
 • Phiên: Số lần tương tác của một người dùng được nhóm thành phiên.
 • Lần truy cập: Số lần tương tác trong suốt một phiên được gọi là lần truy cập. Lần truy cập bao gồm các lần tương tác như lượt xem trang, số sự kiệngiao dịch.

Một người dùng có thể có nhiều phiên và mỗi phiên có thể có nhiều lần truy cập, như được minh họa dưới đây:

NGƯỜI DÙNG
phiênphiênphiên
lần truy cập lần truy cập lần truy cậplần truy cập lần truy cập lần truy cậplần truy cập lần truy cập lần truy cập

 

Sử dụng phân đoạn

Khi bạn áp dụng phân đoạn và điều hướng qua báo cáo, phân đoạn sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bị xóa. Bạn có thể áp dụng tối đa 4 phân đoạn cùng một lúc và so sánh song song dữ liệu riêng lẻ trong báo cáo của mình.

Ngoài để phân tích dữ liệu, bạn có thể sử dụng phân đoạn để tạo đối tượng.

Analytics bao gồm phân đoạn được định nghĩa trước (Phân đoạn hệ thống) mà bạn có thể sử dụng như được cung cấp hoặc có thể sao chép và chỉnh sửa để tạo phân đoạn tùy chỉnh mới. Bạn cũng có thể tạo phân đoạn của riêng mình từ đầu. Ngoài ra, bạn có thể nhập phân đoạn từ Thư viện giải pháp Analytics, một thị trường miễn phí nơi người dùng Analytics chia sẻ phân đoạn và các giải pháp khác mà họ đã phát triển.

 

Định nghĩa và phạm vi phân đoạn

Bạn đặt cơ sở phân đoạn trên thứ nguyên và chỉ số trong báo cáo Analytics; ví dụ:

 • Loại người dùng khớp chính xác “Người dùng cũ”
 • Quốc gia/Lãnh thổ khớp chính xácHoa Kỳ
 • Tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử > "0,2%"

Ngoài việc xác định thứ nguyên và chỉ số cho các bộ lọc riêng lẻ trong phân đoạn, bạn cũng có thể đặt phạm vi dữ liệu cho bộ lọc. Bạn có thể sử dụng 3 phạm vi khác nhau:

 • Lần truy cập: Hành vi được giới hạn ở một hành động đơn lẻ, ví dụ như việc xem trang hoặc bắt đầu một video.
 • Phiên: Hành vi trong một phiên đơn lẻ; ví dụ như mục tiêu người dùng đã hoàn tất trong phiên hoặc lượng doanh thu họ đã tạo ra trong phiên.
 • Người dùng: Hành vi trên tất cả các phiên trong phạm vi ngày mà bạn đang sử dụng, tối đa 90 ngày; ví dụ như tất cả các mục tiêu mà người dùng đã hoàn tất hoặc tất cả doanh thu họ đã tạo ra (trên tất cả các phiên) trong phạm vi ngày này.

Bạn sử dụng trình tạo phân đoạn để xác định các bộ lọc thành phần của phân đoạn.

 

Các giới hạn trên phân đoạn

Phân đoạn bạn tạo hoặc nhập phải tuân thủ các giới hạn sau:

Tổng số phân đoạn

 • 1000 cho mỗi người dùng đối với phân đoạn có thể được áp dụng/chỉnh sửa trong bất kỳ chế độ xem nào (Tính sẵn có của phân đoạn: Tôi có thể áp dụng/chỉnh sửa phân đoạn trong bất kỳ chế độ xem nào).
 • 100 cho mỗi người dùng trong mỗi chế độ xem cho phân đoạn chỉ có thể được áp dụng/chỉnh sửa bởi người dùng đó trong chế độ xem đó (Tính sẵn có của phân đoạn: Tôi có thể áp dụng/chỉnh sửa phân đoạn trong chế độ xem này).
 • 100 cho mỗi người dùng đối với phân đoạn có thể được áp dụng/chỉnh sửa bởi tất cả người dùng trong chế độ xem đó (Tính sẵn có của phân đoạn: Cộng tác viên và tôi có thể áp dụng/chỉnh sửa phân đoạn trong chế độ xem này).

Ví dụ:

Một người dùng có thể có:

 • 1000 phân đoạn có thể được áp dụng/chỉnh sửa trong bất kỳ chế độ xem nào, cộng thêm
 • 100 phân đoạn chỉ có thể được áp dụng/chỉnh sửa bởi người dùng đó chỉ trong Chế độ xem A, cộng thêm
 • 100 phân đoạn chỉ có thể được áp dụng/chỉnh sửa bởi người dùng đó chỉ trong Chế độ xem B

Một chế độ xem có thể có:

 • 100 phân đoạn cho mỗi người dùng chỉ có thể được áp dụng/chỉnh sửa trong chế độ xem đó
 • 100 phân đoạn có thể được áp dụng/chỉnh sửa bởi bất kỳ người dùng nào chỉ trong chế độ xem đó

Bạn không thể tạo hoặc nhập thêm phân đoạn khi đạt đến các giới hạn này.

Các giới hạn này không áp dụng đối với phân đoạn hệ thống.

Phân đoạn được áp dụng cho báo cáo

Bạn có thể áp dụng lên tới 4 phân đoạn cùng một lúc cho báo cáo.

Phạm vi ngày

Với phân đoạn dựa trên người dùng, bạn có thể áp dụng phạm vi ngày tối đa là 90 ngày cho báo cáo của mình. Nếu phạm vi ngày mà bạn đã đặt quá 90 ngày, thì khi bạn tạo phân đoạn dựa trên người dùng, Analytics sẽ đặt lại phạm vi ngày thành 90 ngày kể từ ngày bắt đầu.

Phân đoạn dựa trên tùy chọn Ngày của phiên đầu tiên được giới hạn ở phạm vi tối đa là 31 ngày.

Giới hạn dữ liệu trên các phân đoạn dựa trên người dùng

Như được nêu ở trên, phân đoạn dựa trên người dùng có phạm vi ngày tối đa là 90 ngày. Trong 90 ngày đó, Analytics chỉ báo cáo 1.000 phiên đầu tiên cho mỗi người dùng. Số phiên vượt quá 1.000 trong thời gian 90 ngày thường là dấu hiệu của lưu lượng truy cập không do con người thực hiện.

Kênh đa kênh

Không sử dụng phân đoạn với báo cáo Kênh đa kênh. Thay vào đó, hãy sử dụng Phân đoạn chuyển đổi.

Dữ liệu chi phí Google Ads

Dữ liệu chi phí Google Ads không tương thích với phân đoạn. Nếu bạn áp dụng phân đoạn vào báo cáo Google Ads có bao gồm dữ liệu chi phí, thì tất cả dữ liệu chi phí sẽ có giá trị bằng 0.

 

Các bước tiếp theo

* Nguồn: Google Analytics

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close